Obligació de relació electrònica amb l’Administració i no admissió de documentació en paper a partir del 2.01.2021

L’Agència Tributària de Catalunya ens recorda que, a partir del 2 de gener de 2021, el registre de l’Agència Tributària de Catalunya no admetrà la documentació que presentin en paper els diferents col·lectius obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics, d’acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

Els col·lectius obligats a la tramitació electrònica són:

1. Les persones jurídiques.
2. Les entitats sense personalitat jurídica.
3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
4. Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquestes per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.
6. Els empresaris individuals o autònoms, en el marc de les actuacions que realitzin en la seva condició d’empresari individual o autònom.
 
A la seu electrònica de l’ATC, hi trobareu tota la informació sobre els tràmits i gestions que s’hi poden dur a terme, així com tots els continguts de suport a la tramitació telemàtica.
 
Esperem que aquesta informació us sigui útil i us agrairem que en feu difusió entre els membres del vostre col·lectiu.

Font: Eudald Vigo Tarrés. Cap de l’Àrea d’Estratègia, Relacions Externes i Comunicació

Departament de Fiscal de GrupoVisto

 

Whatsapp
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?