Aquesta llei té per objecte establir les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
necessàries per completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici del 2022.

En aquest article volem destacar que no s’inclouen les esmenes de pretenien limitar las durades de les llicències HUT, noves o existents.

Val a dir que s’han aprovat la resta d’esmenes per fer extensives a la resta de municipis (de Barcelona) la potestat per a regular requisits particulars, fix1885253ar limitacions temporals i períodes màxims per a exercir l’activitat l’activitat dels HUT.

Cal destacar que des de Federatur s’ha treballat conjuntament amb els assessors legals d’Apartur per a la supressió d’aquestes mesures. Com que aquestes mesures s’han pospossat per al seu debat a la futura llei de Turisme, Federatur s’ha reunit amb la Conselleria de Turisme per tal de que el consens sigui la via més intel·ligent.

Adjuntem publicació DOGC clicant aquí.

 

Whatsapp
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?